Despre noi

Scopul Asociației este de a ajuta oamenii să devină responsabili față de ei înșiși și față de semenii lor, să-și conștientizeze natura umană și să protejeze mediul înconjurător, folosindu-se de învățămintele stoice.
Printre obiectivele Asociației se remarcă acordarea de ajutor spiritual și moral, facilitarea accesului la învățăminte astfel încât omul să poată identifica și distinge ceea ce este important și ceea ce este fără rost pentru el, în scopul de a ajunge la fericirea bazată pe virtuțile interioare și nu pe lucrurile exterioare.

Ne dorim ca omul să ajungă să cunoască și să conștientizeze că adevărata fericire și bucurie se naște din practicarea virtuților și nu din lucrurile care vin din exterior. Ne dorim ca omul să fie capabil să distingă adevărul de minciună. Ne dorim să organizăm acțiuni educative, de binefacere, de asistență materială și socială, acțiuni umanitare.